Life is complicated when you don't have the tools you need.

Live Unlimited

Scroll

LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

VAD INGÅR I DESSA VILLKOR?

Dessa villkor informerar om reglerna för att använda vår webbplats www.liveunlimitedpku.enablereview.biz  (vår sajt).

GENOM ATT ANVÄNDA VÅR SAJT ACCEPTERAR DU VILLKOREN

Genom att använda vår sajt bekräftar du att du accepterar dessa villkor och att du avser följa dem.

Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda vår sajt.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av villkoren för framtida bruk.

DET FINNS ANDRA VILLKOR SOM KAN GÄLLA DIG

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller hur du använder vår sajt:

 • Våra Integritetspolicy anger villkoren för hur vi behandlar de uppgifter som vi samlar in från dig, eller som du förser oss med. Genom att använda vår sajt godkänner du denna behandling och du intygar att all data du uppger är korrekt.
 • Vår Policy för kakor informerar om hur vi använder kakor på vår sajt.

VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR

Vi gör ändringar i dessa villkor då och då. Läs igenom dessa villkor varje gång du ska använda vår sajt, så att du vet vilka villkor som gäller den gången. [Dessa villkor uppdaterades senast 12 juni 2019]

VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR PÅ VÅR SAJT

Det kan hända att vi gör uppdateringar och ändrar vår sajt då och då.

VI KAN STÄNGA NER ELLER UPPLÖSA VÅR SAJT

Vår sajt är tillgänglig utan kostnad.

Vi garanterar inte att vår sajt, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig, eller tillgänglig utan avbrott. Vi kan stänga ner eller ta bort eller begränsa tillgängligheten till hela sajten eller delar av den, av affärsskäl och operativa skäl. Vi ska försöka ge besked i rimlig tid vid nedstängning eller upplösning av sajten.
Du är även ansvarig för att alla personer som besöker vår sajt genom din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och andra tillämpliga villkor, samt att de följer dem.

DU MÅSTE HÅLLA DINA KONTOUPPGIFTER HEMLIGA

Om du väljer eller tilldelas ett användar-ID, ett lösenord eller någon annan uppgift som ingår i säkerhetsprocessen, måste du behandla denna information som hemlig. Du får inte avslöja den för tredje part.

Vi har rätt att inaktivera ett användar-ID eller ett lösenord, oavsett om du har valt det själv eller fått det tilldelat, om vi har rimliga skäl att anse att du inte har följt bestämmelserna i dessa villkor.

Om du vet eller misstänker att någon förutom du själv vet ditt användar-ID eller ditt lösenord ska du genast underrätta oss på BioMarinPKU@Portland-communications.com

SÅ FÅR DU ANVÄNDA MATERIALET PÅ VÅR SAJT

Om inget annat anges äger vi licenserna till alla immateriella rättigheter på vår sajt, och det material som publiceras på den. Dessa alster är skyddade av upphovsrättslagar och avtal som gäller globalt. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du får skriva ut en kopia och du får ladda ner utdrag från valfri sida på vår sajt för personligt bruk och du får upplysa andra inom din organisation om innehåll publicerat på vår sajt.

Du får inte göra ändringar i papperskopian eller den digitala kopian av det material som du har skrivit ut eller laddat ned, och du får inte använda illustrationer, foton, video eller ljudsekvenser eller annat grafiskt material utan tillhörande text.

Vår status (och eventuell angiven medskapare) som grundare till innehållet på vår webbplats måste alltid nämnas.

Du får inte använda något innehåll på vår sajt för kommersiella ändamål utan att inhämta godkännande från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår sajt i strid mot dessa villkor upphör din användningsrätt till vår sajt genast och du måste, om vi så önskar, skicka in eller förstöra de kopior du har gjort av materialet.

FÖRLITA DIG INTE PÅ INFORMATIONEN PÅ DENNA SAJT

Innehållet på vår sajt är endast avsett som allmän information. Det är inte avsett som rådgivning som du kan förlita dig på. Du måste inhämta professionell hjälp innan du utför, eller avstår från, någon handling på grundval av informationen på vår sajt.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår sajt, lämnar vi inga garantier eller löften, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, att innehållet på vår sajt är korrekt, fullständigt eller aktuellt.

VI ANSVARAR INTE FÖR WEBBSIDORNA VI LÄNKAR TILL

Där vår sajt länkar till externa sidor och resurser som tillhandahålls av tredje part finns dessa länkar där för din kännedom endast. De sidor eller den information som dessa länkar leder till ska inte ses som godkända av oss.

Vi har ingen kontroll över innehåller på dessa sidor eller resurser.

VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DRABBAT DIG

 • Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, representationer eller andra villkor som kan gälla för vår sajt eller något innehåll på den.
 • Vi kommer inte att stå i skuld för dig vid förlust eller skada, oavsett om det gäller avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), åsidosättande av lagstadgad plikt eller annat, även om det är förutsebart, och uppstår under eller i samband med:
  • användning av, eller oförmåga att använda, vår sajt, eller
  • användning av, eller förlitande på något innehåll som visas på vår sajt.
 • Särskilt kommer vi inte att ta ansvar för:
  • utebliven vinst, försäljning, affärsverksamhet eller omsättning;
  • avbruten affärsverksamhet;
  • förlust av planerat sparande;
  • förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte, eller
  • indirekt eller påföljande förlust eller skada.

VI ANSVARAR INTE FÖR VIRUS OCH DU FÅR INTE INFÖRA VIRUS

Vi kan inte garantera att vår sajt är säker eller fri från buggar eller virus.

Du ansvarar för att din informationsteknologi, dina datorprogram och plattformar är konfigurerade för att kunna användas på vår sajt. Du bör använda ett virusskydd.

Du får inte missbruka vår sajt genom att avsiktligt införa virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat skadligt material. Det är inte tillåtet att olovligen försöka få åtkomst till vår sajt, eller servern där vår sajt lagras, eller någon annan server eller databas som är ansluten till vår sajt. Du får inte angripa vår sajt med en denial-of-service-attack eller en distributed denial-of-service-attack. Om du bryter mot denna bestämmelse gör du dig skyldig till en kriminell handling enligt Computer Misuse Act 1990. Vi anmäler alla sådana brott till de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. Vid ett sådant brott förlorar du omedelbart rätten att använda sajten.

REGLER FÖR ATT LÄNKA TILL VÅR SAJT

Du får länka till vår webbplats så länge du gör det på ett sätt som är rätt och lagligt och som inte skadar vårt anseende eller drar nytta av det.

Du får inte upprätta en länk så att det framstår som ett samarbete eller godkännande från vår sida när det inte är fallet.

Du får inte upprätta en länk till vår sajt på en webbsida som du inte äger.

Vår sajt får inte byggas in på någon annan sajt och du får inte upprätta en länk till vår sajt som inte går till startsidan.

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ta tillbaka länkningstillstånd.

Om du vill länka till vår sajt eller använda innehållet på vår sajt på ett sätt som inte har nämnts ovan, var god kontakta BioMarinPKU@Portland-communications.com.

VILKET LANDS LAGSTIFTNING GÄLLER VID TVISTER?

Dessa användarvillkor, deras ämnesinnehåll och deras bildande (och eventuella utomobligatoriska tvister eller fordringar) regleras av engelsk rätt. Vi är båda överens om den exklusiva behörigheten hos domstolarna i England och Wales.