SINIRSIZ YAŞA

Kaydır

Hükümler ve Koşullar

See below for BioMarin’s Terms of Use. For other region/country versions, please select from the dropdown menu.

Kullanım Koşulları

Geçerlilik Tarihi: 1 Ekim, 2018

Bu Kullanım Koşulları ("Koşullar"), işlettiğimiz ve bu Koşullarla ilgili olan internet siteleri ve çevrimiçi hizmetlere ("Hizmetler") erişiminizi ve bunları kullanımınızı yönetir.

Bu Koşullar siz ve BioMarin Pharmaceutical Inc. (“BioMarin,” “biz,” “bizler,” veya “bizim”) arasındaki yasal bir sözleşme olduğundan, Hizmetleri kullanmadan önce lütfen bu Koşulları inceleyin. Hizmetleri kullanarak bu Koşullara bağlı olduğunuzu ve onlara uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Herhangi bir zamanda bu Koşulları değiştirebilir veya Hizmetlerin herhangi bir özelliğinde değişiklik yapabiliriz. Koşulların en güncel versiyonuna Hizmetler aracılığıyla paylaşılan "Kullanım Koşulları" bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hizmetleri kullanarak Koşulları kabul etmiş ve biz değişiklikleri yayınladıktan sonra Hizmetleri kullanmaya devam ederek Koşullar üzerinde yapılan değişiklikleri de kabul etmiş olursunuz.

Gizlilik Bildirimi

Kişisel bilgilerinizin BioMarin tarafından nasıl işletildiği ve kişisel bilgilerinize ilişkin haklarınız konusunda daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimize bakınız.

Yasak Eylem

Hizmetleri, hiçbir şekilde bize veya herhangi bir üçüncü tarafa zarar verecek bir eylem gerçekleştirmek veya Hizmetlerin işleyişine müdahale etmek üzere kullanamaz veya ona erişemez veya kullanmaya veya erişmeye teşebbüs edemez ve herhangi bir yasayı ihlal edecek şekilde kullanamazsınız. Örneğin, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri yapamazsınız:

 • Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya herhangi bir kişi veya kuruluşla olan ortaklığınızı veya sağladığınız bilgilerin kaynağını yanlış şekilde belirtmek veya yanlış anlatmak;
 • İçeriğin veya kişisel bilgilerin yetkisiz bir şekilde gezilmesi (spidering), kopyalanması veya toplanmasıyla uğraşmak veya bilgi toplamak için diğer herhangi bir yetkisiz otomatik araç kullanmak;
 • Diğer bilgisayar sistemlerine, materyallere, bilgilere veya Hizmetlerde yer alan veya Hizmetler aracılığıyla ulaşılan herhangi bir hizmete yetkisiz giriş elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek;
 • Hizmetlerin veya Hizmetlerde yürütülen herhangi bir etkinliğin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya buna teşebbüs etmek için herhangi bir cihaz, yazılım veya program kullanmak veya herhangi bir sistem veya ağı yoklamak, bunları taramak veya test etmek veya söz konusu sistem veya ağın güvenliğini ihlal etmek;
 • Hizmetleri oluşturan veya herhangi bir şekilde bunların bir parçası olan herhangi bir yazılımı bozmak, çözümlemek, derlemek, parçalara ayırmak, değiştirmek, yazılımın şifresini çözmek, yazılıma ters mühendislik yapmak veya müdahale etmek (veya söz konusu eylemleri yapmaya teşebbüs etmek veya başka birini bu eylemleri gerçekleştirmeye teşvik etmek veya bu eylemlere yönelik teşebbüsünü desteklemek). Güvenliği bozmak üzere tasarlanan araçların (ör. şifre tahmin programları, güvenlik kırma (crack) araçları veya ağ yoklama araçları) kullanımı veya dağıtımı kesinlikle yasaktır;
 • Ağımıza veya alt yapımıza makul olmayan veya orantısız şekilde büyük yük uygulayan eylemlerde bulunmak;
 • Bir virüs içeren veya BioMarin'in veya kullanıcılarının bilgisayarlarına veya sistemlerine zarar verecek herhangi bir ileti, yazılım veya materyali karşıdan yüklemek veya göndermek;
 • Diğer kullanıcılara onayları olmadan herhangi bir ileti (e-postalar dahil) göndermek veya gönderilmesine sebep olmak (ör. ileti bombardımanı veya toplu iletiler);
 • BioMarin'in zarar görmesine, mahcup olmasına veya olumsuz şekilde tanıtılmasına sebep olmak;
 • Herhangi birinin Hizmetleri kullanmasını veya Hizmetlerden yararlanmasını kısıtlayan veya engelleyen ya da bizi veya herhangi bir kullanıcımızı, bağlı şirketimizi veya herhangi bir üçüncü tarafı herhangi bir sorumluluğa, hasara veya herhangi bir tür ziyana maruz bırakan herhangi bir eylem gerçekleştirmek.

Sistem veya ağ güvenliğinin ihlal edilmesi, hukuki veya cezai sorumluluğa yol açabilir. Koşulları ihlal eden kullanıcıları inceleyebilir ve onlara soruşturma açmak için emniyet yetkilileriyle birlikte çalışabiliriz. Bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple yahut sebep göstermeksizin Hizmetlere erişiminizi durdurabilir veya sonlandırabiliriz.

Tıbbi Feragatname

Hizmetler ve burada belirtilen herhangi bir bilgi veya içerik, yalnızca bilgilendirme ve eğitsel amaçlıdır ve bir hastanın tanı ve tedavisi için bir sağlık uzmanının profesyonel değerlendirmesinin yerine geçmez. BioMarin tıbbi tavsiye vermez, tıbbi hizmetler veya tanı hizmetleri sağlamaz. Hizmetlerde yer alan içeriklere veya bilgilere olan güveniniz tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Kullanıcı İçeriği ve İletiler

Sunulan, yayınlanan, karşıdan yüklenen, bize gönderilen veya iletilen bilgiler, hikayeler, talepler, yaratıcı çalışmalar, resimler, fotoğraflar, mektuplar, belgeler, tanıtımlar, fikirler, öneriler, incelemeler, konseptler, yöntemler, sistemler, tasarımlar, planlar, teknikler veya diğer materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bize sağladığınız materyallerden ("Kullanıcı İçeriği") tamamen siz sorumlusunuz. Aşağıdaki gibi olan Kullanıcı İçeriği sunmayacağınızı kabul etmiş olursunuz:

 • Herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkını, ticari markasını, patentini veya diğer fikri mülkiyet hakkını ihlal eden;
 • Yanlış, yanıltıcı, karalayıcı, onur kırıcı, müstehcen, küfürlü, nefret dolu veya cinsel içerikli;
 • Bir üçüncü tarafın gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden;
 • Cinsiyet, ırk, sınıf, etnik köken, milliyet, din, cinsel yönelim, engellilik veya diğer sınıflandırmalar bakımından diğerlerini aşağılayan;
 • Tehdit etmek veya şiddeti teşvik etmek için lakaplar veya diğer benzer söylemler veya materyaller içeren;
 • Virüs, solucan, Truva atı, saatli bomba veya herhangi bir diğer program veya bileşen içeren;
 • Herhangi bir ticari materyal içeren, para isteyen (yardım veya ticari amaçlı), zincirleme mektuplar veya saadet zinciri gerçekleştiren, ticari kuruluşları tanıtan veya benzer şekilde ticari faaliyetlerle ilgilenen; veya
 • Herhangi bir geçerli yerel, eyalete ait, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal eden veya yasa dışı faaliyetleri savunan.

Yalnızca orijinal olan ve yayınlama hakkınız bulunan Kullanıcı İçeriklerini yayınlayabilirsiniz. Kullanıcı İçeriği göndererek Kullanıcı İçeriğinizi (veya herhangi bir paarçasını) istediğimiz herhangi bir şekilde ve herhangi bir formda, ortamda veya şu an bilinen veya daha sonra geliştirilecek teknolojilerde yayınlamak, çoğaltmak, dağıtmak, göstermek, uygulamak, düzenlemek, adapte etmek, değiştirmek, tercüme etmek, yan ürünler oluşturmak, satmak, ihraç etmek veya kullanmak üzere bize telifsiz, feshedilemez, daimi, münhasır olmayan, dünya geneline yönelik, tamamen alt lisanslanabilir bir lisans vermiş olursunuz. İşbu belgeyle Kullanıcı İçeriğinize dair sahip olduğunuz tüm manevi haklardan feragat etmiş olursunuz. Gönderilerinizde belirtilen veya ima edilen tüm bireylerden ve erişkin olmayanların olması durumunda uygun şekilde onların ebeveynlerinden veya vasilerinden, söz konusu bireylerin reklamlarımızda ve pazarlama faaliyetlerimizde resimlerini kullanma hakkı da dahil olmak üzere gerekli izinleri aldığınızı beyan etmiş olursunuz.

Kullanıcı İçeriğinizi yayınlama veya kullanma zorunluluğumuz yoktur. BioMarin hiçbir şekilde Kullanıcı İçeriğini teyit etmez ve güvenilirliğini garanti edemez ve etmeyecektir. Bir Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak herhangi bir gizliliği garanti etmiyoruz. Lütfen bize herhangi bir gizli veya özel bilgi ya da materyal göndermeyin.

BioMarin hiçbir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu değildir ve Hizmetlerde yayınlanan Kullanıcı İçeriğini izleme görevine sahip değildir. Kullanıcı İçeriğindeki bilgileri kullanımınız sizin sorumluluğunuzdadır.

BioMarin ve görevlendirilen yetkilileri, kendi takdirlerine bağlı olarak herhangi bir sebeple veya sebepsiz, herhangi bir zamanda Kullanıcı İçeriğinize veya Hizmetlere (tamamına veya kısmen) erişimi izleme, inceleme, düzenleme, kaldırma, silme, devre dışı bırakma, reddetme, kısıtlama veya sonlandırma hakkına sahiptir. Bu Koşullar altında bize karşı olan yükümlülükleriniz Hizmetler, Hizmetleri kullanımınız, Hizmetlerdeki herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya bu Koşullar sonlandırıldıktan sonra da geçerli olacaktır. BioMarin'in daha önce size yayınlamamanızı tavsiye ettiği Kullanıcı İçeriğini yayınlamaya devam edemezsiniz

Uygunluk ve Tescil

Bir kullanıcı profili oluşturarak Hizmetlerle ilgili belirli faaliyetler için kaydolmanız istenebilir. Bu kayıt, Hizmetlerin forumlar veya tartışma panoları gibi interaktif özelliklerinde yer almanızı veya çekilişlere ya da yarışmalara katılmanızı sağlayabilir. Kaydolduğunuzda, Hizmetlerde talep edilen veya belirtilen şekilde kendinizle ilgili doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler vereceğinizi ve bu bilgilerin doğruluğunun devamı için onları zamanında güncelleyeceğinizi kabul etmiş olursunuz. BioMarin, söz konusu bilgilerin yanlış ve eksik olduğundan şüphelenilmesi durumunda herhangi bir hesabı veya diğer türde bir kaydı durdurma veya sonlandırma ve Hizmetlerin tüm mevcut veya gelecekteki kullanımlarını reddetme hakkına sahiptir. Hizmetlerle ilgili olarak verilen veya seçtiğiniz şifre ve kullanıcı adının gizliliğini korumak ve şifreniz veya hesabınız dahilinde gerçekleşen tüm faaliyetler sizin sorumluluğunuzdadır.

Fikri Mülkiyet

Hizmetler, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet yasaları altında korunmaktadır. Hizmetler dahilindeki tüm fikri mülkiyet hakları, ABD ve uluslararası fikri mülkiyet yasalarının izin verdiği ölçüde tamamen bize veya üçüncü taraf lisans verenlerimize aittir. Hizmetlerde yayınladığınız içerik hariç olacak şekilde, yazılı onayımız olmadan BioMarin adı ve logosu dahil olmak üzere Hizmetlerin herhangi bir kısmını yayınlayamaz, çoğaltamaz, gösteremez, uygulayamaz, düzenleyemez, adapte edemez, değiştiremez veya bunlardan faydalanamazsınız. BioMarin Hizmetlere bağlanmaya devam etmemeniz gerektiğini bildirmezse ve böyle bir bildirim gerçekleştirene kadar Hizmetlerin en üst sayfasına bir bağlantı verebilirsiniz.

Fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz. İyi niyetle, eserinizin telif hakkı ihlaline sebep olacak şekilde çoğaltıldığını veya Hizmetlerde erişilebilir olduğunu düşünüyorsanız lütfen yetkili temsilcimize yazılı olarak aşağıdaki bilgileri sağlayın:

 • İhlal edildiği öne sürülen münhasır hakkın sahibi adına hareket eden yetkili kişinin elektronik veya ıslak imzası;
 • İhlal edildiği iddia edilen telifli eserin veya eserlere ait temsili bir listenin belirtilmesi;
 • İhlale sebep olduğu öne sürülen materyalin ve söz konusu materyalin yerini tespit
  edebilmemiz için makul derecede yeterli bilgilerin belirtilmesi;
 • Gerektiğinde BioMarin'in sizinle iletişime geçebilmesi için adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
 • İyi niyetle, iddiaya sebep olan kullanımın telif hakkı sahibinin, temsilcisinin veya yasaların izni dahilinde olmadığına dair bir beyan; ve
 • Yalan yere tanıklık cezası bilincinde olarak, bildiriminiz dahilinde yukarıda belirttiğiniz bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi adına hareket eden yetkili olduğunuza dair beyanınız.

BioMarin'in itelif hakkı ihlali iddialarının ihbarı için yetkili temsilcisi aşağıdaki gibidir:

Eric Davis
Telif Hakları Temsilcisi
105 Digital Drive
Novato, CA 94949
Telefon: (415) 506-6700
edavis@bmrn.com

Bir Hizmetler kullanıcısının sürekli olarak ihlallerde bulunduğunu düşünüyorsanız lütfen yukarıda belirtildiği şekilde BioMarin'in yetkili temsilcisiyle iletişime geçin ve söz konusu kişinin sürekli olarak ihlallerde bulunduğunu doğrulamamız için bize yeterli bilgi sağlayın. Amerika Birleşik Devletleri yasasının, yalan yere telif hakkı ihlali bildirimleri için önemli cezalar uyguladığını lütfen unutmayın.

Üçünü Taraf İçerik ve Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Bağlantılar

Hizmetler üçüncü taraf içeriklere bağlantılar içerebilir. Bu gibi bir içeriği kontrol etmez, doğrulamaz, önermez, içeriğe destek sağlamaz veya içeriğin sorumluluğunu kabul etmeyiz. Bağlantılanan herhangi bir üçüncü taraf içeriğin kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Garanti Reddi

HİZMETLERİ KULLANIMINIZ SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. HİZMETLERİN ÇALIŞMASINA VEYA HİZMETLERDE YER ALAN VEYA SUNULAN VE TÜMÜ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANAN BİLGİLER, MATERYALLER, MALLAR VEYA HİZMETLERE DAİR HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAZ VEYA BUNLARA YÖNELİK GARANTİ VERMEYİZ.

YUKARIDA BELİRTİLENLERİN ÇOĞUNLUĞUNDA SINIRLAMA OLMAKSIZIN (1) PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ; (2) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF FİKRİ MÜLKİYETİNİN VEYA MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNE DAİR GARANTİLER; (3) HİZMETLERİN İLETİLMESİ VEYA GÖNDERİLMESİYLE İLGİLİ GARANTİLER;

(4) HİZMETLERDE YER ALAN VEYA BİOMARİN TARAFINDAN SAĞLANAN VERİLERİN KESİNLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ, DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİYLE İLGİLİ GARANTİLER; (5) BİOMARİN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN EYLEMLERİ, EYLEMSİZLİKLERİ VEYA DİĞER EYLEMLERLE İLGİLİ GARANTİLER; (6) ZAPTA KARŞI GARANTİ DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, İFADE EDİLEN VEYA İMA EDİLEN HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMİYORUZ.

AYRICA, HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI VEYA GEREKSİNİMLERİNİZİ VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHTİYAÇLARINI VEYA GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR BİR GARANTİ YOKTUR.

(1) SİZE GÖNDERDİĞİMİZ HİZMETLERDE VEYA E-POSTALARDA, HİZMETLERE ERİŞİMİNİZ, HİZMETLERİ KULLANIMINIZ VEYA HİZMETLERDE GEZİNMENİZDEN VEYA HİZMETLERDEN HERHANGİ BİR MATERYAL, VERİ, METİN, GÖRÜNTÜ, VİDEO VEYA SES DOSYASI İNDİRMENİZDEN DOLAYI BİLGİSAYAR DONANIMINIZI VEYA DİĞER EŞYALARINIZI ETKİLEYEBİLECEK VİRÜSLER YA DA ZARARLI BİLEŞENLER OLMADIĞINA; VEYA (2) HİZMETLERİN, İNTERNET SİTESİ İÇERİĞİNİN YA DA BUNLARDA YER ALAN İŞLEVLERİN VEYA MATERYALLERİN ZAMANLI, GÜVENLİ, DOĞRU, EKSİKSİZ, GÜNCEL VEYA KESİNTİSİZ OLDUĞUNA DAİR AÇIK VEYA ZIMNİBİR GARANTİ VERMİYORUZ. BİOMARİN'İN HERHANGİ BİR İNTERNET SİTESİ İÇERİĞİNİ VEYA SUNULAN HERHANGİ BİR MATERYALİ TEYİT ETME, DESTEKLEME, ONAYLAMA, TEŞVİK ETME VEYA KABUL ETME ZORUNLULUĞU YOKTUR VE ÜÇÜNCÜ TARAF İNTERNET SİTELERİNE BAĞLANTILAR VEYA BU SİTELERDEKİ İÇERİK DAHİL OLMAK ÜZERE KULLANICI İÇERİĞİYLE İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEYİZ.

GEÇERLİ YASA YUKARIDA BELİRTİLEN ZIMNİ GARANTİLERDEN BAZILARININ VEYA TÜMÜNÜN HARİÇ TUTULMASININ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMASINA İZİN VERMİYORSA YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA DURUMLARI GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SİZİN İÇİN BÜTÜNÜYLE GEÇERLİ OLACAKTIR.

Sorumluluk Sınırlaması

İHMAL DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR KOŞULDA BİOMARİN, BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA HİZMETLERİN YARATILMASI, ÜRETİLMESİ VEYA İLETİLMESİNE DAHİL OLAN HİÇBİR TARAF HİZMETLERİ, BİOMARİN BAHSİ GEÇEN OLASI ZARARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA ŞEKİLDE OLSUN OLMASIN VEYA HERHANGİ BİR İŞLEM HATASI, HATA, EKSİKLİK, KESİNTİ, KUSUR, ÇALIŞMADA VEYA İŞLEMDE GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ VEYA HATTA YA DA SİSTEMDE ARIZAYLA İLGİLİ OLARAK İNTERNET SİTESİ İÇERİĞİ, KULLANICI İÇERİĞİ VEYA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR SİTEYE ERİŞİMİNİZ, BUNLARI KULLANIMINIZ, YANLIŞ KULLANIMINIZ VEYA KULLANAMAMANIZDAN DOĞAN, DOĞRUDAN, ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLAR VE KÂR KAYBI DAHİL OLMAK ÜZERE ZARARLARDAN VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. BİOMARİN, HİZMETLERLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN VE BİR KULLANICI TARAFINDAN MÜZAKERE EDİLEN VEYA DÜZENLENEN HİÇBİR İŞLEMİN BİR TARAFI OLMAYACAKTIR VE BU KONUDA HİÇBİR SORUMLULUĞA VEYA YÜKÜMLÜLÜĞE SAHİP DEĞİLDİR. HİZMETLERİN KULLANIMIYLA İLGİLİ, BU KULLANIMDAN DOĞAN VEYA BİR ŞEKİLDE BU KULLANIMLA BAĞLANTILI OLARAK BİR KULLANICIYLA ANLAŞMAZLIK YAŞAMANIZ DURUMUNDA BİOMARİN'İN BU ANLAŞMAZLIKTAN DOĞAN VEYA BİR ŞEKİLDE BU GİBİ BİR ANLAŞMAZLIKLA BAĞLANTILI OLAN HER TÜRLÜ TAZMİNAT TALEBİ, İSTEK VEYA ZARARA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ. BİOMARİN'İN BİR KULLANICI VE HERHANGİ BİR KİŞİ ARASINDA ÇIKAN ANLAŞMAZLIĞA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU YOKTUR.

BU SINIRLAMALAR, ÖNE SÜRÜLEN YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE, İHMALE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TEMELE DAYANSIN VEYA DAYANMASIN, BİOMARİN SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE GEÇERLİDİR. BAZI YARGI ALANLARI, ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASI VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN BİOMARİN'İN SÖZ KONUSU YARGI ALANLARINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ, YASANIN İZİN VERDİĞİ KAPSAMLA SINIRLIDIR. YUKARIDA BELİRTİLENLERİN ÇOĞUNLUĞUNDA SINIRLAMA OLMAKSIZIN BİOMARİN, BİLGİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİMDEN VEYA BİLGİLERİNİZİN YETKİSİZ KULLANIMINDAN DOĞAN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ KABUL ETMEZ.

HİZMETLERDEN MEMNUN KALMAZSANIZ YAPABİLECEĞİNİZ TEK ŞEY HİZMETLERİ KULLANMAYI BIRAKMANIZDIR.

Tazminat

Hizmetleri kullanımınız (Kullanıcı İçeriğiniz dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın), çevrimiçi eylemler, bu koşulların ihlali veya Hizmetlerin kullanımı sebebiyle başka kişilerle yapılan anlaşmalar veya işlemlerden doğan tüm talepler, tazminat talepleri, zararlar, yükümlülükler, kayıplar, maliyetler, masraflar ve ziyanlara karşı, makul avukat ücretleri dahil, BioMarin ve bağlı şirketlerini, iştiraklerini, ortak şirketlerini, haleflerini, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, hizmet sağlayıcılarını ve temsilcilerini savunacağınızı, onları tazmin edeceğinizi ve sorumlu tutmayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Geçerli Yasa; Yargı Yetkisi

Bu Koşullar, kanunlar ihtilafı ilkelerini geçerli kılmaksızın uygun olduğu üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanmalıdır. Bu hizmetleri kullanarak diğer ülkelerin veya bölgelerin yasaları altında doğabilecek herhangi bir tazminat talebinden feragat etmiş olursunuz.

Hizmetler veya bu Koşullardan (Gizlilik Bildirimi dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın) doğan veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıklara istinaden BioMarin ve siz, karşılıklı olarak memnun eden bir karara ulaşmak üzere birbirinizle işbirliği yapmak için iyi niyetle müzakere etmeyi ve elinizden gelen çabayı göstereceğinizi kabul etmiş olursunuz.

Siz ve BioMarin gayriresmî müzakerelerle bir anlaşmazlığı çözemezseniz bu bölümde anlatıldığı üzere anlaşmanın çözülmesi için, yalnızca hakem aracılığıyla çözülmesi taahhüdüyle, başka bir eylemde bulunulacaktır. Anlaşmazlıkları hakim veya jüri karşısına çıkarmak üzere dava etme (veya bir taraf veya bir grubun üyesi olarak katılma) hakkınızdan vazgeçmiş oluyorsunuz. Bunun yerine tüm anlaşmazlıklar, Federal Tahkim Kanunu uyarınca sınırlı bir temyiz hakkı haricinde son kararı verecek olan tarafsız bir hakem karşısında çözülecektir. Taraflar üzerinde yargı yetkisi bulunan herhangi bir mahkeme, hakemin kararını uygulayabilir.

Anlaşmazlıkları herhangi bir şekilde çözmeye veya dava etmeye yönelik herhangi bir dava, yalnızca bireysel olarak gerçekleştirilecektir.

Siz veya BioMarin, herhangi bir tarafın temsilci kapasitesiyle hareket ettiği veya bu kapasiteyle hareket etmeyi önerdiği herhangi bir dava dahilinde veya bir grup davası olarak bir anlaşmazlığın görüşülmesini talep etmeyecektir. Tüm etkilenen tahkimlere veya davalara taraf olan herkesin yazılı onayı olmadan hiçbir tahkim veya dava bir diğeriyle birleştirilmeyecektir.

BioMarin ve siz, bu Koşullar altında doğan ve gayriresmî müzakereyle çözülemeyen tüm anlaşmazlıkların, Milletlerarası Ticaret Odası'nın ("ICC") Tahkim Yönetmeliği ("Yönetmelik") uyarınca, tarafların onayıyla görevlendirilen veya söz konusu Yönetmelik uyarınca onaylanan tek bir hakem tarafından San Francisco, Kaliforniya veya tarafların karşılıklı olarak anlaştığı başka bir bölgede, yalnızca gizli bir şekilde hakem aracılığıyla çözülecek şekilde karara bağlanacağını kabul etmiş olursunuz. Hakemin kararı bağlayıcıdır ve bir yetkili yargı alanı mahkemesinde bir yargı olarak kaydedilebilir. BioMarin'in nihai bir hakem kararı bekleyen, bu Koşullar dahilindeki herhangi bir koşulu yürürlüğe koyması için yasalarca izin verilen ölçüde ihtiyati tedbir alma hakkına sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Yasanın izin verdiği ölçüde, bu anlaşmaya tabi herhangi bir tazminat talebi veya anlaşmazlık, bir tahkim işlemiyle bir yıl içerisinde dava edilmelidir. Söz konusu bir yıllık dönem, talebin veya anlaşmazlık bildiriminin dava edilebileceği ilk tarihten itibaren başlar. Bir tazminat talebi veya anlaşmazlık bir yıl içinde dava edilmezse kanuni yollar temelli olarak kapanmış olur.

Bu bölümdeki herhangi bir hükmün yasadışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilir ise söz konusu hüküm çıkarılacak, ancak bu bölümün geri kalan tüm hükümleri yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.

Ayrı Hükümler ve Koşullar

Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak, bu Koşulların yanı sıra politikalara veya hükümler ve koşullara olur vermeniz istenebilir. Hizmetlerin söz konusu bölümlerini kullanmadan önce lütfen bu ek politikaları ve koşulları dikkatle okuyun. Açık bir şekilde belirtilmediği sürece ilave koşulların hiçbiri, Hizmetlerin kullanımı bakımından değişiklik göstermeyecek veya bu Koşulların yerine geçmeyecektir.

Amerika Birleşik Devletleri Dışında Erişim

BioMarin Hizmetlerin A.B.D’nin dışında erişim ve veya kullanım için uygun oldukları konusunda herhangi bir iddiada bulunmamaktadır. A.B.D dışında Hizmetlere ilişkin erişim ve kullanım kendi riskinizde olacaktır ve kendi yargı bölgenizdeki yasalara uyma konusunda sorumlu tutulacaksınız.

Çeşitli

Bu Koşullar, sizinle aramızda daha önceden gerçekleşen veya eş zamanlı yazışmaların veya tasarıların (sözlü, yazılı veya elektronik) yerine geçerek BioMarin ve sizin aranızdaki anlaşmanın tümünü oluşturmaktadır. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz olması halinde, söz konusu hüküm geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecek ve uygulanamaz hükmün altında yatan niyete en yakın şekilde uygulanabilir bir hükümle değiştirilecektir. Bu Koşulların veya Hizmetlere erişiminizin veya Hizmetleri kullanımınızın bir sonucu olarak siz ve BioMarin arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi olmadığını kabul etmiş olursunuz.

Bu Koşulların herhangi bir hükmünü uygulayamamamız veya herhangi bir tarafça gerçekleştirilen bir ihlale karşılık veremememiz, daha sonra bu Koşulların herhangi bir hükmünü uygulama veya herhangi bir ihlale karşılık verme hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu Koşullarda yer alan hiçbir ifade, Hizmetleri kullanımınızla veya böyle bir kullanıma ilişkin olarak bize sunulan veya tarafımızca toplanan bilgilerle ilgili idari, adli ve kanuni talepler veya gereksinimlere uyma hakkımızı engellemez.

İletişim Bilgileri

İşbu Koşulların herhangi bir birisi tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsanız, bu koşullar hakkında sorularınız varsa veya Hizmetler hakkında sorularınız varsa lütfen burada bulunan formu doldurarak veya (415) 506-6700’dan arayarak, bizleri bilgilendirin.